STRONA W PRZEBUDOWIE

DBWP Kancelaria Radców Prawnych Dorf-Burke, Wałga-Pilor sp.p.

40-003 Katowice, ul. Teatralna 2/1

KRS 0000351384, NIP 9542695279, REGON 241535786 e-mail: biuro@dbwp.pl

Telefony kontaktowe tel. +48 32 355 87 23 fax. +48 32 355 87 09