Obsługa klientów indywidualnych

O pomoc prawną zwracają się do nas nie tylko firmy, ale także osoby prywatne. Z myślą o problemach prawnych dnia codziennego, nasze usługi obejmują przede wszystkim udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz umów, prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie Klientów przed sądami, urzędami i instytucjami.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę klientom indywidualnym, w szczególności pomoc w zakresie:

  • prawa zobowiązań (umowy);
  • prawa rzeczowego (m.in. sprawy związane z prawem własności, użytkowaniem wieczystym, służebnościami);
  • prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);
  • spraw wieczystoksięgowych (m.in. zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych, badanie stanu prawnego w księgach wieczystych, ustanawianie hipotek);
  • prawa rodzinnego (m.in. rozwód, separacja, podział majątku, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, kontakty z dziećmi, alimenty);
  • prawa konsumenckiego (m.in. umowy zawierane pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą, roszczenia gwarancyjne);
  • prawa pracy (przygotowanie umów o pracę, umów z członkami władz spółek oraz kadrą kierowniczą w tym kontraktów menadżerskich, doradztwo i reprezentacja w sprawach stosunku pracy, spory z pracodawcą, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy);
  • ubezpieczeń społecznych (m.in. doradztwo i reprezentacja w sprawach o przyznanie emerytury, renty)
  • problematyka związana z obrotem nieruchomościami, prawem mieszkaniowym oraz prawem spółdzielczym (m.in. negocjowanie umów zakupu/sprzedaży nieruchomości, spory ze spółdzielnią, wspólnotą);
  • windykacja (m.in. wezwanie do zapłaty, próby polubownego rozstrzygnięcia sporu, reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym).

© Copyright 2014 - Kancelaria Radców Prawnych Dorf-Burke & Wałga-Pilor Sp.p.
projekt i realizacja planbstudio.pl