Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa pracy, w tym:

  • stanowimy wsparcie dla kadr oraz działów HR w zakresie stosowania przepisów,
  • przygotowujemy niezbędne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, aneksy, oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub zmianie jej warunków, porozumień rozwiązujących,
  • pomagamy w sprawach dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników i mienia powierzonego,
  • reprezentujemy pracodawców przed sądami pracy,
  • przygotowujemy dedykowane szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.