Od ponad 10 lat świadczymy pomoc prawną przy tworzeniu spółek, ich prowadzeniu i dokonywaniu zmian w ich strukturze.

Przeprowadzamy analizę potrzeb i celów biznesowych osób zaangażowanych w spółkę i jej prowadzenie. Na podstawie jej wyników szukamy optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Reprezentujemy Państwa w sprawach rejestracji spółek, pomagamy przejść przez złożony proces przejęć, fuzjach, przekształceń czy likwidacji.

Dobieramy rozwiązania zawarte w umowie spółki w takim sposób, by współgrały one z Państwa celem gospodarczym i pozwalały osiągać jak najlepsze rezultaty.

Oceniamy zawierane przez spółkę umowy handlowe B2B, kontrakty menedżerskie.

Przygotowujemy i aktualizujemy regulacje wewnętrzne spółek, czuwamy nad właściwą organizacją struktury korporacyjnej i ładu korporacyjnego.