Zajmujemy się implementowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w firmach naszych Klientów. W pojęciu tym mieści się przeprowadzenie wstępnego audytu przepływu danych osobowych wewnątrz firmy oraz w stosunkach z innymi podmiotami, przygotowanie stosownej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia RODO z uwzględnieniem specyfiki branży Klienta (m.in. klauzul informacyjnych, polityk prywatności, umów powierzenia danych osobowych, wzorów zgód). W ramach stałej obsługi prawnej na Państwa życzenie sprawować możemy nadzór nad stosowaniem procedur RODO w bieżącej działalności firmy.