Świadczymy usługi z obszaru szeroko rozumianej własności intelektualnej, rozwiązując problemy prawne dotyczące m.in. patentów, znaków towarowych, czy praw autorskich.

Pomoc prawna, jaką mogą Państwo od nas uzyskać obejmuje:

  • rejestrację znaków towarowych, praw patentowych, wzorów użytkowych i in.,
  • reprezentowanie w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej, w szczególności w internecie,
  • przygotowywanie umów, których przedmiotem jest przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji,
  • sprawy o zwalczanie nieuczciwej konkurencji czy nieuczciwej reklamy,
  • zagadnienia dotyczące prawa do firmy,
  • analizy, opinie, research i rekomendacje w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej.