Pomagamy Państwu w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego dotyczących m.in. sprzedaży towarów i świadczenia usług. Zapewniamy ochronę interesów konsumenta i przyczyniamy się do wyrównywania szans w sporach z profesjonalistami.

Przepisy polskiego i europejskiego prawa konsumenckiego ulegają stałej rozbudowie i zmianom co ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy często nie są w stanie nadążyć za kolejnymi nowelizacjami. Monitorujemy dla Państwa poczynania ustawodawcy i na bieżąco aktualizujemy dokumenty takie jak regulaminy, w tym regulaminy sklepów internetowych, ogólne warunki czy umowy B2C.