Mamy bogate doświadczenie w odzyskiwaniu odzyskaniu należności naszych Klientów za wykonane sprzedany towar czy też wykonane usługi. Nasze działania polegają m.in. na ocenie zasadności roszczeń i wskazaniu niezbędnego w sprawie materiału dowodowego, wysłaniu dłużnikom wezwań do zapłaty, negocjacje w celu ugodowego załatwienia sprawy, wytaczaniu powództw, reprezentacji przed sądem aż do uzyskania prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty, składaniu wniosków o wszczęcie egzekucji, kontakcie z kancelarią komorniczą.