Udzielamy wykonawcom wsparcia prawnego w toku przetargów nieograniczonych lub ograniczonych, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówień z wolnej ręki, zapytań o cenę, aukcji czy licytacji elektronicznej.

Nasz zakres usług w dziedzinie zamówień publicznych jest następujący:

  • analiza treści ogłoszeń o zamówieniu;
  • badanie treści specyfikacji warunków zamówienia, pomoc na etapie składania i analizy oferty;
  • doradztwo dotyczące stosowania przepisów prawa zamówień publicznych;
  • przygotowywanie i składanie odwołań, a także reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • reprezentacja przed właściwymi sądami;
  • pomoc prawna na etapie wykonania i rozliczenia umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego;
  • prowadzenie szkoleń m.in. dotyczących nowelizacji przepisów.