W zakresie naszych usług znajdują się konsultacje dotyczące załatwienia formalności po śmierci bliskiej osoby. Głównie są one związane z aspektem majątkowym. Wsparcie naszej kancelarii ma na celu uregulowanie kwestii spadkowych. Doradzamy, przygotowujemy stosowną dokumentację, prowadzimy negocjacje, reprezentujemy w sądzie. Podczas współpracy wyjaśniamy również możliwe kolejne kroki w danej sytuacji.

Prawo spadkowe – konsultacje i doradztwo

W pierwszej kolejności, podczas rozmowy z Klientem, zbieramy informacje na temat zmarłego, stopnia pokrewieństwa lub innego typu powiązań. Ma to na celu określenie jego położenia prawnego. W zależności od przypadku, jeśli Klient potrzebuje jedynie zorientowania się w swojej sytuacji, przedstawiamy mu ją, omawiając kwestie regulujące otrzymanie spadku. Jeżeli natomiast wysuwa konkretne roszczenia lub zostały one wniesione przeciw niemu, układamy strategię działania.

W naszej ofercie znajduje się również pomoc prawna w testamentach – świadczymy jednak tylko i wyłącznie usługi doradcze związane z dokumentem lub sytuacją wynikłą z jego powodu.

Dalsza pomoc prawna w kwestiach dziedziczenia

Naszą pomoc w uregulowaniu kwestii spadkowych wieńczy spotkanie zainteresowanych osób u notariusza (może to być notariusz, który sporządził testament lub inny, dowolnie wybrany przez strony) lub rozprawa w sądzie, na której reprezentujemy Klientów. Część sporów udaje się rozwiązać ugodowo – w tym celu prowadzimy negocjacje z drugą stroną. W przeciwnym wypadku pomagamy w znalezieniu alternatywnego wyjścia z sytuacji, przedstawiając Klientowi dostępne opcje.

Nasze usługi w zakresie prawa spadkowego obejmują m.in.:

  • ustalanie kręgu spadkobierców i osób ustanowionych zapisobiercami,
  • przygotowywanie pism sądowych w sprawach spadkowych, w tym wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, pozwów o zachowek,
  • reprezentację w postępowaniach z zakresu prawa spadkowego,
  • ocenę, czy zachodzi możliwość uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • wytłumaczenie skutków dokonania wydziedziczenia, kwestii stwierdzenia niegodności dziedziczenia,
  • badanie sytuacji i ryzyka w przypadku istnienia długów spadkowych, zwłaszcza przy dziedziczeniu osób małoletnich,
  • doradztwo co do treści i formy testamentu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z Nami prosimy o kontakt.