Magdalena Dorf - Burke

Radca prawny

Doradza klientom w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i korporacyjnego, jak również prawa pracy. Specjalizuje się w międzynarodowym obrocie gospodarczym, prawie własności intelektualnej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu kontraktów na obiekty wielkopowierzchniowe i w zakresie obrotu nieruchomościami. Zajmuje się także tematyką ochrony danych osobowych, RODO. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz kursu „English and European Union Law” prowadzonego przez Centre for English and European Legal Studies, Cambridge University Board of Continuous Education. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.

Email: dorfburke@dbwp.pl
Telefon: +48 32 355 87 23

Ewa Wałga - Pilor

Radca prawny

Doradza klientom w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i korporacyjnego, jak również prawa pracy. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców, w szczególności w zakresie dostaw maszyn i urządzeń dla górnictwa, dostaw elektronicznych systemów bibliotecznych.Klienci indywidualni cenią zwłaszcza jej doświadczenie w sprawach rodzinnych i spadkowych, doradztwo i wsparcie w negocjowaniu umów, dążenie do wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Szkoły Głównej Handlowej, Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim. Włada językiem czeskim.

Email: walgapilor@dbwp.pl
Telefon: +48 32 355 87 23

Patryk Ptak

Radca prawny

Jest zaangażowany w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, reprezentuje klientów w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, przygotowuje opinie i analizy prawne, weryfikuje i opracowuje umowy. W kręgu jego zainteresowań znajdują się następujące dziedziny prawa: prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo ubezpieczeń, prawo umów gospodarczych, prawo ochrony danych osobowych.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Włada językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Email: ptak@dbwp.pl
Telefon: +48 32 355 87 23

Agnieszka Piotrowska

Prawnik

Wspiera radców prawnych Kancelarii w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i prawa pracy. Specjalizuje się w działaniach związanych z windykacją wierzytelności. Dodatkowo dba o codzienne właściwe funkcjonowanie Kancelarii i należyty obieg dokumentów.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Prawa i Administracji.

Włada językiem polskim, angielskim i włoskim.

Email: piotrowska@dbwp.pl
Telefon: +48 32 355 87 23