Świadczymy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa w pracy. Oferujemy Państwu porady i opinie prawne, reprezentację w sporach z pracodawcami oraz ZUS, a także w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pomagamy Państwu m.in. w dochodzeniu należności ze stosunku pracy (wynagrodzenia za pracę, godziny nadliczbowe i innych należności pracowniczych. Reprezentujemy także Państwa w sprawach o przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualne, sprostowanie świadectwa pracy, uzyskanie renty lub emerytury. Przygotowujemy i aktualizujemy treść umów o pracę, regulaminów wynagradzania i pracy.